Cudowny Świat Muzyki

Program zaprasza dzieci pomiędzy 4. a 6. rokiem życia do specjalnie dla nich przygotowanego pomieszczenia, wyposażonego w odpowiednie pomoce dydaktyczne.

Zróżnicowane narzędzia, takie jak: keyboard, flet prosty, gitara, czy instrumenty perkusyjne, a także podręcznik z ćwiczeniami i odpowiadające im płyty CD, sprawiają, że każda lekcja jest interesująca i bogata pod względem treściowym. Główny punkt ciężkości położony jest tu na rozwój śpiewu, słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu. Rodzice są oczywiście mile widziani na zajęciach i mogą aktywnie uczestniczyć w zadaniach.